Декларация на членовете на ПБК от Варна относно разполагането на команден център на НАТО в района

Събрание на партийната организация в с. Баня, общ. Панагюрище

Пленум на ЦК на ПБК, 06.03.2021, Сопот