История на марксизма, научния комунизъм, партията и т.н.