Нашият път - политическа декларация на ЦК на ПБК

Декларация на ПБК

Писмо до Президента на Реп. България за промяна на Конституцията в частта за собствеността

Решения от заседанието на ЦК от 11.01.2020 г.

За обединяването на комунистическите партии в България

План за работа на ЦК на ПБК през 2020 г.

Предизборна платформа - проект