Първи секретар: Иван Пенчев

Политически секретар: Пирин Несторов

Секретар медийна политика: Пеню Костадинов

Секретар по международните връзки Нако Стефанов

Секретар по организационните въпроси Станчо Павлов

Секретар по социално-икономическата политика Бойко Пешев

Председател на ЦКРК: Владимир Тодоров

Завеждащ отдел „Организационен“ на ЦК на ПБК: Атанас Колев

Административен сътрудник на ЦК на ПБК Вилям Игнатов

Организатор за югоизточен район Христо Щерьонов

Организатор за южен централен район Димо Цонев

София: Симеон Гагов

Пловдив: Виолета Ковачева

Варна: Николай Петков

Бургас: Станчо Павлов

Стара Загора: Димо Цонев

Ловеч: Иван Опълченски

Кюстендил: Петър Стоименов

Разлог: Пирин Несторов

Попово: Красимир Колев

Вършец: Милко Младенов

Бойчиновци: Тодор Живков

с. Баня, общ. Панагюрище: Димитър Милчев