Двадесети конгрес на ПБК

На основание изискванията на Закона за политическите партии и във връзка с член 17, алинея 1 и 4 на Устава на ПБК, Централният комитет на ПБК със свое решение от 17.02.2019 г. свиква 20-ти редовен отчетно-изборен конгрес на ПБК на 31-ви март 2019 г. от 9:00 часа в клуба с административен адрес град София, ул.“Михаил Буботинов“, блок №3 при следния проект за дневен ред:

1. Политически доклад на ЦК за дейността на ПБК след 19-ти конгрес. Докладва Минчо Минчев

2. Доклад за организационното състояние на ПБК след 19-ти конгрес. Докладва Иван Пенчев

3. Отчетен доклад за дейността на ЦКРК. Докладва Владимир Тодоров

4. Приемане на промени в Устава на ПБК. Докладва Председател на комисия

5. Приемане на Платформа за обединение на всички прогресивни народнопатриотични сили. Докладва Председател на комисия

6. Избор на ЦК и ЦКРК на ПБК. Докладва Председател на комисия

Проектите на материалите по дневния ред на 20-ти конгрес ще бъдат публикувани на страниците на вестник „Ново работническо дело“.

                                                                                                                                                    ЦК на Партия на българските комунисти

София, 18.02.2019 г.